český English Español Francais Polskie Português slovenský
iBiotec BIOSANE NF 100 – TOP 1 Pomer zdravia/výkon/cena
 

SPREJ NA ČISTENIE BŔZD

TRI FUNKCIE

Odmasťuje, odstraňuje prach a častice

VYSOKÁ SCHOPNOSŤ ROZPÚŠŤANIA
Vysoká rýchlosť odparovania
pri silnom tlaku
=
maximálna účinnosť

 

zaručene bez obsahu acetónu,

bez chlórovaných rozpúšťadiel, bez aromatických látok

 

 

1. ČISTIČ BŔZD a všetkých súčiastok brzdových systémov, spojok, vstrekovačov dieselových motorov, olejových filtrov, prietokomerov, ráfikov…

 

2. ODMASŤOVAČ MECHANICKÝCH PRVKOV, vodiacich prvkov, kĺbových spojov, reťazí, ložísk, valčekov, vodiacich koľajníc, ložísk…

 

3. ČISTIČ ELEKTRICKÝCH KONTAKTOV, deoxidant, čistenie elektronických kontaktov, komponentov plošných spojov.

 

4. PRÍPRAVA POVRCHOV, príprava pred lepením, chemickým upevnením, nanášaním náterov, povlakovaním, lakovaním, ošetrením plôch

 

5. ČISTENIE PLASTOVÝCH MATERIÁLOV, kompozitné technické prvky, termosety, termoplasty, armatúry z PVC

 

6. ČISTIČ NA HYDRAULICKÉ HADICE, povinné kontroly pre detekciu únikov oleja a vzniku prasklín

 

Kompatibilný so všetkými kovmi, všetkými plastmi s výnimkou polystyrénu, všetkými gumami, elastomérmi (durity), bez akejkoľvek reakcie s polymerizovanými nátermi.

 

VOZIDLÁ, STAVEBNÉ STROJE

PRIEMYSEL, MECHANICKÉ ZARIADENIA

ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY

ÚČINNOSŤ

ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY

ÚČINNOSŤ

motorová nafta

+++

minerálne mazivá

+++

decht

+++

syntetické mazivá

+++

asfalt

+++

rezné oleje

+++

brzdové kvapaliny

+++

rozpustné rezné oleje

+++

minerálne motorové oleje

+++

oleje pre klznice

+++

syntetické motorové oleje

+++

strojové oleje

+++

oleje do prevodoviek a náprav

+++

hydraulické oleje

+++

borovicové živice, rastlinné živice

0

vazelíny

+++

rastlinné oleje

+

oleje do kompresorov

+++

živočíšne tuky

0

 

 

 

Jacques P. TARDIF 

Technický riaditeľ  

     

NEBEZPEČENSTVO NIEKTORÝCH ČISTIACICH PRÍPRAVKOV NA BRZDY

 

Čistiace prípravky na brzdy, ktorých použitie bolo pôvodne určené na popredajný servis automobilov, nákladných automobilov a motocyklov, sa začali používať v celom odvetví. Vysoká rozpúšťacia schopnosť a ultra vysoká rýchlosť odparovania z neho robia ideálne odmasťovadlo na údržbové práce alebo cielené zásahy vo výrobe.

Bohužiaľ, na trhu sa stále objavuje celý rad prípravkov, ktoré majú zo zdravotného hľadiska veľmi nebezpečné zloženie.

Zloženie s obsahom chlórovaných rozpúšťadiel, ktoré sú klasifikované ako CMR (karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu), prenechali svoje miesto výrobkom, ktoré obsahujú n-hexán, ketónové alebo aromatické látky.

Ak však vieme, že n-hexán je najnebezpečnejšia zlúčenina z uhľovodíkov C6 (INRS FT 113), nemôžeme sa čudovať, že bol v Kanade zakázaný na používanie do čističov bŕzd ako preukázateľne neurotoxický. Takisto môže poškodiť reprodukčnú schopnosť...

Niektoré zloženia sú zmesi s vysokým obsahom acetónu a xylénu alebo toluénu. Obe tieto rozpúšťadlá vykazujú reálne hygienické a zdravotné nebezpečenstvo, pretože osoby, ktoré s nimi pracujú ich „dýchajú“ po celý deň.

Acetón

Dráždivý: dráždi pokožku a sliznicu. Vážne podráždenie očí kat. 2

Neurologické dopady: v prípade silného vystavenia depresie nervového systému, bolesti hlavy, závraty, stav opitosti, kóma, v niektorých prípadoch kŕče

Vplyvy na trávenie: nevoľnosti, vracanie, vracanie krvi, metabolická acidóza

Narkotické dopady: Kat. 3

Toxicita pre špecifický cieľový orgán

  

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE