český English Español Francais Polskie Português slovenský
iBiotec BIOSANE NF 100 – TOP 1 Pomer zdravia/výkon/cena
Last update: 2023/02/24 09:45
 

SPREJ NA ČISTENIE BŔZD

TRI FUNKCIE

Odmasťuje, odstraňuje prach a častice

VYSOKÁ SCHOPNOSŤ ROZPÚŠŤANIA
Vysoká rýchlosť odparovania
pri silnom tlaku
=
maximálna účinnosť

 

zaručene bez obsahu acetónu,

bez chlórovaných rozpúšťadiel, bez aromatických látok

 

 

 

BIOSANE NF 100 je zmes rozpúšťadiel s vysokým indexom KB, umožňujúca čistiť a udržiavať všetky súčiastky brzdových systémov. Doštičky, kotúče a valce, segmenty strmeňov, klapky.

Prípravok je kompatibilný a účinný na všetky typy bŕzd, liatinové, kompozitné, keramické, karbónové/karbónové

 

Olejnaté rezíduá

Pochádzajú najmä z brzdových kvapalín, kardanových hriadeľov, valcov a piestov, z náhodných únikov oleja zo samotného vozidla alebo zo znečistenia vozovky.

Prach

Pochádza hlavne z vozovky alebo podvozku, klimatického znečistenia, blata, prostredia cestnej premávky.

Častice

Ide o slávne PF 10; vznikajú opotrebovaním brzdových doštičiek, ale aj opotrebovávaním pneumatík a povrchov vozovky.

 

Ultra vysoká rýchlosť odparovania prípravku BIOSANE NF 100 a jeho veľmi silná rozpúšťacia schopnosť umožňujú aj mnohé iné spôsoby použitia:

- čistenie karburátorov a spojkových mechanizmov

- odmasťovanie olejových filtrov, čistenie vstrekovačov dieselových motorov, prietokomerov, ráfikov

- elektrické a elektronické kontakty, ktoré nie sú pod napätím

- príprava povrchov pred lepením, natieraním alebo dekorovaním

- odmasťovanie mechanických súčiastok, vodiacich prvkov, reťazí, kĺbových spojov, ložísk, valčekov...

- odmasťovanie zostáv so zložitou geometriou

- odglejovanie klzníc obrábacích strojov, guľôčkových stĺpikov lisovacích nástrojov

- čistenie plastov, technických prvkov, armatúr z PVC...

 

BIOSANE NF 100 je kompatibilný so všetkými kovmi, so všetkými termosetmi alebo termoplastmi s výnimkou polystyrénu.

Bez reakcie s nátermi, vrátane elastomérov (durity) či plastov. Na rozdiel od mnohých čistiacich prípravkov na brzdy na trhu, BIOSANE NF 100 je zaručene bez obsahu acetónu, bez chlórovaných rozpúšťadiel a bez aromatických látok (xylén, toluén), ktoré okrem svojej toxicity uvedené materiály silne poškodzujú.

 

Norma ISO EN 982 osobitne upravuje bezpečnosť v oblasti hydrauliky. Bola prevzatá do francúzskeho dekrétu 2008-1156 zo 7. novembra 2008, ktorý nariaďuje predchádzať všetkým rizikám, najmä v tejto oblasti. Biosane NF 100 sa používa ako čistiaci prípravok na hadice a pomáha detegovať prípadné úniky oleja alebo vznik prasklín.

 

NÁVOD NA POUŽITIE A ODPORÚČANIA

Pred použitím sprej dôkladne pretrepte. Striekajte zo vzdialenosti 10 až 15 cm od povrchu, ktorý chcete očistiť. Brzdové doštičky pred čistením najprv odmontujte.

Nebezpečné vo forme aerosólu. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné upozornenia nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Len na profesionálne použitie.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

 Vizuálny

Kvapalný

Farba

 Vizuálna

Bezfarebný

Zápach

 Posúdenie čuchom

Bez zápachu

Hustota pri 25 °C

 NF EN ISO 12185

683

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

1,4120

Teplota tuhnutia

 ISO 3016

-50

°C

Rozpustnosť vo vode

 –

0

%

Kinematická viskozita pri 40 °C

 NF EN 3104

0,52

mm²/s

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 0,005

%

Zvyšok po vyparení

 NF T 30-084

0

%

Tlak pary pri 20 °C

 NF EN 13016-1

113

hPa

VÝKONNOSTNÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Index KB

 ASTM D 1133

134

Rýchlosť vyparovania

 –

< 1

mn

Povrchové napätie pri 20 °C

 ISO 6295

18,7

N/m

Korózia medi 100 h pri 40 °C

 ISO 2160

1a 

Hodnotenie

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Teplota vzplanutia (uzavretá nádoba)

 ISO 2719

 < 23

°C

Bod samovznietenia

 ASTM E 659

< 230

°C

Dolná hranica výbušnosti

 NF EN 1839

0,9

% (objemové)

Horná hranica výbušnosti

 NF EN 1839

9,5

% (objemové)

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Obsah látok CMR, dráždivých, korozívnych

 Nariadenie CLP

%

Obsah zvyškového metanolu z transesterifikácie

 GC-MS

%

Emisie nebezpečných zlúčenín, CMR, dráždivých, korozívnych pri 160 °C.

 GC-MS

%

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)

 –

100 

%

Obsah síry

 GC MS

%

Obsah benzénu

 ASTM D6229

%

Celkový obsah halogénov

 GC MS

0

%

Obsah chlórovaných rozpúšťadiel

 –

 

Obsah aromatických rozpúšťadiel (toluén, xylén...)

 –

– 

Obsah ketónov (acetón, metyletylketón...)

0

Obsah zlúčením, ktoré majú potenciálny vplyv na globálne otepľovanie

 –

0

%

Obsah zlúčenín s potenciálom poškodenia ozónu

 –

%

 

 IBIOTEC BIOSANE NF 100 sprej 650 ml vysoko účinný čistiaci prípravok a odstraňovač prachu. Ultra vysoká rýchlosť odparovania. Zaručene bez neurotoxického n-hexánu, bez acetónu, chlórovaných rozpúšťadiel, aromatických látok. Predchádza predčasnému opotrebovaniu brzdových doštičiek a kotúčov. Čistiaci sprej na brzdné systémy. Aerosól na brzdné systémy. Čistič bŕzd za dobrú cenu. Čistič bŕzd ibiotec. Čistič bŕzd veľkoobchod. Čistiaci sprej na brzdné systémy. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí.
 
 
BALENIE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPREJ 650 ml
Čistý objem  500 ml
 
IBIOTEC BIOSANE NF 100 sprej 650 ml vysoko účinný čistiaci prípravok a odstraňovač prachu. Ultra vysoká rýchlosť odparovania. Zaručene bez neurotoxického n-hexánu, bez acetónu, chlórovaných rozpúšťadiel, aromatických látok. Predchádza predčasnému opotrebovaniu brzdových doštičiek a kotúčov. Čistiaci sprej na brzdné systémy. Aerosól na brzdné systémy. Čistič bŕzd za dobrú cenu. Čistič bŕzd ibiotec. Čistič bŕzd veľkoobchod. Čistiaci sprej na brzdné systémy. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí.

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE