český English Español Francais Polskie Português slovenský
iBiotec BIOSANE NF 100 – TOP 1 Poměr zdraví/výkon/cena
 

ČISTICÍ SPREJ NA BRZDNÉ SYSTÉMY

3 FUNKCE

Odmašťuje, odstraňuje prach a částice

VELMI SILNÁ ROZPOUŠTĚCÍ SCHOPNOST
Vysoká rychlost odpařování
při silném tlaku
=
maximální účinnost

 

zaručeně bez obsahu acetonu,

bez chlorovaných rozpouštědel, bez aromatických látek

 
 

1. ČISTIČ BRZD a veškerých komponentů brzdových systémů, spojkových mechanismů, dieselových vstřikovačů, olejových filtrů, průtokoměrů, disků kol…

 

2. ODMAŠŤOVAČ MECHANICKÝCH SOUČÁSTÍ, vodítek, kloubových spojů, řetězů, ložisek, válců, kluznic, kluzných pouzder…

 

3. ČISTIČ ELEKTRICKÝCH KONTAKTŮ, deoxidant, čištění elektronických kontaktů, komponentů plošných spojů.

 

4. PŘÍPRAVA POVRCHŮ, před lepením, chemickou fixací, povrchovou úpravou, nátěrem, lakováním, ošetřením ploch

 

5. ČISTIČ NA PLASTY, kompozitní technické díly, termosety, termoplasty, rámové konstrukce PVC

 

6. ČISTIČ NA HYDRAULICKÉ HADICE, povinné kontroly na detekci úniků oleje a trhlin

 

Kompatibilní s veškerými kovy, veškerými plasty s výjimkou polystyrénu, veškerými pryžemi, elastomery (durity), nepůsobí na polymerované nátěry.

 

VOZIDLA, STAVEBNÍ STROJE

PRŮMYSL, STROJNICTVÍ

ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY

ÚČINNOST

ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY

ÚČINNOST

motorová nafta

+++

minerální mazací tuky

+++

dehet

+++

syntetické tuky

+++

bitumen

+++

plně syntetické řezné oleje

+++

brzdové kapaliny

+++

rozpustné řezné oleje

+++

minerální motorové oleje

+++

oleje pro kluznice

+++

syntetické motorové oleje

+++

strojové oleje

+++

oleje do převodovek a pro nápravy

+++

hydraulické oleje

+++

pryskyřice z borovice, rostlinné pryskyřice

0

vazeliny

+++

rostlinné oleje

+

oleje do kompresorů

+++

živočišné tuky

0

 

 

 

Jacques P. TARDIF 

Technický ředitel 

 

NEBEZPEČÍ NĚKTERÝCH ČISTICÍCH PŘÍPRAVKŮ NA                                         BRZDY

 

Čističe brzd, jejichž použití bylo původně určeno pro poprodejní servis automobilů, nákladních automobilů a motocyklů, se začaly používat obecně v celém průmyslu. Silná rozpouštěcí schopnost, velmi vysoká rychlost odpařování z něj dělají ideální odmašťovadlo pro údržbové práce nebo cílené zásahy ve výrobě.

Bohužel, na trhu se stále objevuje celá řada přípravků, které mají ze zdravotního hlediska vysoce nebezpečné složení.

Složení s obsahem chlorovaných rozpouštědel, která jsou klasifikována jako CMR (karcinogenní, mutagenní, reprotoxická), přenechala své místo výrobkům, které obsahují n-hexan, ketonové nebo aromatické látky.

Víme-li však, že n-hexan je nejnebezpečnější sloučenina z uhlovodíků C6 (FT 113 dle INRS), nemůžeme se divit, že byl v Kanadě zakázán pro používání do čističů brzdových systémů jakožto prokazatelně neurotoxický. Také může poškodit reprodukční schopnost...

Některá složení jsou směsi s vysokým obsahem acetonu a xylenu nebo toluenu. Obě tato rozpouštědla vykazují reálné hygienické a zdravotní nebezpečí, protože osoby, které s nimi pracují je „čichají“ po celý den.

Aceton

Dráždivý: dráždí pokožku a sliznici. Vážná podráždění očí kat. 2

Neurologické dopady: v případě silného vystavení deprese nervového systému, bolesti hlavy, závratě, stav opilosti, kóma, v některých případech křeče

Dopady na trávení: nevolnosti, zvracení, zvracení krve, metabolická acidóza

Narkotické dopady: Kat. 3

Specifická toxicita: u některých cílených orgánů

Zákoník práce: Čl. 4412-149 Závazná mezní hodnota expozice VME (průměrná) 500 ppm VLCT (krátkodobá) 1000 ppm

Ketony jsou uvedeny v tabulce č. 84 nemocí z povolání.

  

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE