český English Español Francais Polskie Português slovenský
iBiotec BIOSANE NF 100 – TOP 1 Poměr zdraví/výkon/cena
Last update: 2023/02/24 11:36
 

ČISTICÍ SPREJ NA BRZDNÉ SYSTÉMY

3 FUNKCE

Odmašťuje, odstraňuje prach a částice

VELMI SILNÁ ROZPOUŠTĚCÍ SCHOPNOST
Vysoká rychlost odpařování
při silném tlaku
=
maximální účinnost

 

zaručeně bez obsahu acetonu,

bez chlorovaných rozpouštědel, bez aromatických látek

 

 

BIOSANE NF 100 je směs rozpouštědel s vysokým indexem KB, umožňující čistit a udržovat všechny součástky brzdových systémů. Destičky, kotouče a válce, segmenty držáků, bubny.

Je kompatibilní a účinný na všechny typy brzd, litinové, kompozitní, keramické, karbono/karbonové

 

Mastné zbytky

Pochází zejména z brzdových kapalin, mazacích tuků kardanů, válců a pístů, z náhodných úniků oleje ze samotného vozidla nebo z vozovky.

Prach

Pochází hlavně z vozovky nebo podvozku, klimatického znečištění, bláta, prostředí silničního provozu.

Částice

Jedná se o slavné PF 10; vznikají opotřebením brzdových destiček, ale také opotřebováváním pneumatik a silničních povrchů.

 

Velmi vysoká rychlost odpařování přípravku BIOSANE NF 100 a jeho velmi silná rozpouštěcí schopnost umožňuje i řadu dalšího využití:

- čištění karburátorů a spojkových mechanismů

- odmašťování olejových filtrů, čištění dieselových vstřikovačů, průtokoměrů, disků kol

- elektrické, elektronické kontakty, které nejsou pod napětím

- příprava povrchů před lepením, natíráním nebo dekorováním

- odmašťování mechanických součástek, vodítek, řetězů, kloubových spojů, ložisek, válečků...

- odmašťování sestav se složitou geometrií

- odkližování kluznic obráběcích strojů, kuličkových sloupků lisovacích nástrojů

- čištění plastů, technických dílů, rámových konstrukcí PVC...

 

BIOSANE NF 100 je kompatibilní se všemi kovy, se všemi termosety nebo termoplasty s výjimkou polystyrenu.

Nepůsobí na nátěry ani elastomery (durity) či plasty. Na rozdíl od řady čisticích přípravků na brzdy na trhu, BIOSANE NF 100 je zaručeně bez obsahu acetonu, bez chlorovaných rozpouštědel a bez aromatických látek (xylen, toluen), které kromě své toxicity tyto uvedené materiály silně poškozují.

 

Norma ISO EN 982 zvláště upravuje bezpečnost v oblasti hydrauliky. Je promítnuta ve francouzském dekretu 2008-1156 ze dne 07. listopadu 2008, který ukládá předcházet všem rizikům, zejména v této oblasti. Biosane NF 100 se používá jako čisticí přípravek na hadice a pomáhá detekovat případné úniky oleje nebo vznik trhlin.

 

NÁVOD K POUŽITÍ A DOPORUČENÍ

Před použitím sprej důkladně protřepte. Stříkejte ze vzdálenosti 10 až 15 cm od povrchu, který chcete očistit. Brzdové destičky před čištěním nejprve vymontujte.

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

 Vizuální

Kapalina

-

Barva

 Vizuální

Bezbarvý

-

Zápach

 Čichový vjem

Bez zápachu

-

Měrná hustota při 25 °C

 NF EN ISO 12185

683

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

1,4120

-

Bod mrznutí

 ISO 3016

-50

°C

Rozpustnost ve vodě

 -

0

%

Kinematická viskozita při 40 °C

 NF EN 3104

0,52

mm²/s

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 0,005

%

Zbytek po odpaření

 NF T 30-084

0

%

Tenze páry při 20 °C

 NF EN 13016-1

113

hPa

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Index KB

 ASTM D 1133

134

-

Rychlost odpařování

 -

< 1

min

Povrchové napětí při 20 °C

 ISO 6295

18,7

N/m

Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C

 ISO 2160

1a 

Kóty

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

 ISO 2719

 < 23

°C

Bod samovznícení

 ASTM E 659

< 230

°C

Spodní mez výbušnosti

 NF EN 1839

0,9

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

 NF EN 1839

9,5

% (objemová)

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

 Nařízení CLP

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

 GC-MS

%

Emise nebezpečných sloučenin, látek CMR, dráždivých a korozivních látek při 160 °C.

 GC-MS

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Obsah VOC (těkavé organické sloučeniny)

 -

100 

%

Obsah síry

 GC MS

%

Obsah benzenu

 ASTM D6229

%

Celkový obsah halogenů

 GC MS

0

%

Obsah chlorových rozpouštědel

 -

 

Obsah aromatických rozpouštědel (toluen, xylen...)

 -

 - 

Obsah ketonů (aceton, methylethylketon...)

 -

0

-

Obsah sloučenin s PRP (potenciál globálního oteplování)

 -

0

%

Obsah sloučenin s ODP (potenciál poškozování ozonové vrstvy)

 -

%

 

 IBIOTEC BIOSANE NF 100 sprej 650 ml vysoce účinný čisticí přípravek a odstraňovač prachu. Ultra rychlá rychlost odpařování. Zaručeně bez neurotoxického n-hexanu, bez acetonu, chlorovaných rozpouštědel, aromatických látek. Předchází předčasnému opotřebení brzdových destiček a kotoučů. Čisticí sprej na brzdné systémy. Aerosol na brzdné systémy. Čistič brzd za dobrou cenu. Čistič brzd ibiotec. Čistič brzd velkoobchod. Čisticí sprej na brzdné systémy. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí
 
 
OBCHODNÍ OZNAČEN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPREJ 650 ml
Čistý objem  500 ml
 
IBIOTEC BIOSANE NF 100 sprej 650 ml vysoce účinný čisticí přípravek a odstraňovač prachu. Ultra rychlá rychlost odpařování. Zaručeně bez neurotoxického n-hexanu, bez acetonu, chlorovaných rozpouštědel, aromatických látek. Předchází předčasnému opotřebení brzdových destiček a kotoučů. Čisticí sprej na brzdné systémy. Aerosol na brzdné systémy. Čistič brzd za dobrou cenu. Čistič brzd ibiotec. Čistič brzd velkoobchod. Čisticí sprej na brzdné systémy. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE